Over Fleur’s Promotion

Mijn werkwijze als diëtist en coach

Ik noem mijzelf liever een (holistisch) voedingscoach, dan een diëtist. Hoe komt dit? En wat is het verschil? Daar kom je in dit artikel achter.

Opleiding Voeding en Diëtetiek

In 2018 heb ik de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Met die reden mag ik mijzelf diëtist noemen. Dit is een beschermde titel, waardoor niet iedereen deze naam mag dragen. Een diëtist is ook ingeschreven in het BIG-register.

Wat is een diëtist?

De definitie van diëtist volgens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten is:

“De diëtist is de (zorg-)professional die het meest succes heeft als het gaat om het begeleiden van voedingsvraagstukken. Zowel preventief, curatief als palliatief, de diëtist kan met haar kennis en ervaring op het gebied van voeding, gedrag en leefstijl het verschil maken.”

Lees ook: Fleur’s coachingstraject

Wat is een voedingscoach?

De definitie van een voedingscoach volgens de Nationale Beroepengids is:

“De voedingscoach bekijkt het huidige voedingspatroon van de mensen, analyseert en beoordeelt deze en stelt een nieuw voedingspatroon op. De Voedingscoach stimuleert de mensen om gezond te eten, genoeg te bewegen en een gezonde levensstijl na te streven. De Voedingscoach heeft hierin een coachende en adviserende rol.”

De definitie van coaching volgens de Nederlandse orde van Beroepscoaches is:

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groeihet vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkhedenCoach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

Voedingscoach versus diëtist

Nu vraag je je misschien af, waarom noem ik mij liever “holistisch voedingscoach“? Dat zal ik uitleggen:

De toegevoegde waarde van een coach vind ik dat een coach niet alleen een adviserende, maar ook een coachende rol heeft. Ook wanneer het niet lukt om bepaald gedrag te veranderen, blijf ik naast je staan. Je krijgt zelf de verantwoordelijkheid, daarom is het belangrijk om als eerste te kijken naar je motivatie.

Lees/beluister ook: Podcast #3 Levensstijl, voeding en stress

Liefs Fleur